“Sessiz İstifa” İçinde Olduğunu Düşündüğünüz Çalışanınızı Yeterince İyi Tanıyor Musunuz?

“Sessiz İstifa” İçinde Olduğunu Düşündüğünüz Çalışanınızı Yeterince İyi Tanıyor Musunuz? “Sessiz İstifa” İçinde Olduğunu Düşündüğünüz Çalışanınızı Yeterince İyi Tanıyor Musunuz?

Bugünlerde iş hayatının en sıcak gündem maddelerinden biri “sessiz istifa” konusu. Her ne kadar artık iyice aşina olduğumuz bir terim haline gelse de “ #sessizistifa ” kısaca, çalışanların işyerlerinde kendilerinden beklenen görevleri minimum düzeyde yerine getirmesi ve ek sorumluluklardan kaçınması olarak tarif edilebilir. Özellikle pandemi sonrası dönemde ortaya çıkan bu hareket, küresel ölçekten sonra ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.  

Sessiz istifanın temel nedenlerinden biri pandemi sırasında çalışanların elde ettikleri hakların, post-pandemik dönemde de korunmak istenmesi. Pandemi sırasında daha esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçeneği sunulan özellikle de Millenyum ve Z Kuşağı’ndan çalışanlar, bu şartların pandemi sonrasında da devam etmesini talep ediyor. Temel gerekçe olarak ise çalışma hayatlarından dolayı kendi kişisel yaşamlarına zaman kalmadığını, mesleklerini profesyonel çerçeveden çıkarmayarak mental ve fiziksel sağlıklarına daha fazla özen göstermek istediklerini sunuyorlar.
“The Great Resignation (büyük istifa)” sürecinin bir devamı olan #sessizistifa da çalışanların ya da şirketlerin rollerinden ya da olası kusurlarından ziyade bu durumun yol açtığı olumsuzluklarla nasıl başedebileceğimize odaklanmak gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin, ilk ölçümlerin yapılmaya başladığı 1948 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde en düşük iş verimliliği istatistikleri kaydedildi. The Conference Board’un verilerine göre, bu durumun tüm dünyadaki şirketlerde yıllık 1.5 trilyon Amerikan Doları kadar bir kayba yol açması bekleniyor. Bu noktada hızlı bir biçimde bir çözüm bulunması gerektiği aşikar.
#Sessizistifa ‘ya psikoloji biliminin bakış açısıyla bakarsak ve Enneagram Kişilik Teorisi’ni de dikkate alırsak bazı çalışan tiplerinin bu tür bir yönelime daha yatkın olabileceğini görürüz.
Bu noktada firmaların İnsan Kaynakları birimlerine önerimiz, bitest kişilik envanteri’nden faydalanmaları olacaktır. Bitest, Enneagram Kişilik Teorisi temel alınarak oluşturulmuş bir kişilik envanteridir. Testin çalışanlarınıza uygulanmasının ardından Kurumsal Panelimizden çalışanın kişiliğine dair detaylı bir rapor alabilirsiniz. Kurumsal Panel’de çalışanlarınızın kişilik tipinin genel özelliklerinin yanısıra güçlü olduğu ya da geliştirmesi gereken yanları, kurumsal yetkinlik değerlendirme sonuçları, iletişim ve liderlik tarzları, temel motivasyon kaynakları, ast-üst birimlerle uyumu, eğitim ihtiyaç analizi ve daha fazlası yer alır. Bunun yanında 360 ° Değerlendirme Sistemi, Takım Oluşturma Simülasyonu gibi özelliklere de ulaşabilirsiniz.

Kişilik Tiplerinden “Sessiz İstifa” Konusunda Nasıl Yararlanabiliriz?
Farklı Enneagram Kişilik Tiplerinin iş ortamındaki tutumları da doğal olarak farklılık gösterecektir. Her bir tipin iş hayatına yönelik kendi yaklaşımları, motivasyon kaynakları, iletişim tarzları ve stres yaşadığı noktaları vardır. Bazı kişilik tiplerinden çalışanlar işyerinde yaşadıkları sorunlar için açıkça iletişim kurabilir ya da doğrudan işten ayrılmayı talep edebilirken, bazı kişilik tipleri ise diğerlerine kıyasla sessiz istifaya daha yatkın bireyler olabilir. Yine de bu, sorunun her zaman tek başına bu tipten çalışanlardan kaynaklandığı anlamına gelmez. Anlaşmazlık firma tarafından da çalışan tarafından da kaynaklanıyor olabilir.