Saçlarınıza Yeniden Kavuşmanızı Sağlayan Regenera Activa Tedavisi Artık Türkiye’de

Saçlarınıza Yeniden Kavuşmanızı Sağlayan Regenera Activa Tedavisi Artık Türkiye’de Saçlarınıza Yeniden Kavuşmanızı Sağlayan Regenera Activa Tedavisi Artık Türkiye’de

Genesis Biyomedikal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Semih Soylu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Kamsız, yeni ürünleri regenera Activa’nın özelliklerini Klass’a anlattı...

 

Genetik yatkınlığın yanı sıra stres, tiroit hastalıkları, kötü beslenme, demir eksikliği özellikle kadınlarda hamilelik, boya ya da kuaför uygulamaları gibi saç dökülmesini tetikleyen durumlara Genesis Biyomedikal’in Türkiye’ye getirdiği Regenera Activa tedavisi modern ve kalıcı bir dokunuş yapıyor. Sağlık sektöründeki 12 yıllık tecrübeleriyle Genesis Biyomedikal’i kuran Genesis Biyomedikal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Semih Soylu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Kamsız son yıllarda gittikçe önem kazanan ameliyatsız tedavi seçenekleri ve rejeneratif olarak adlandırılan ürünleri Türkiye ve bölge ülkelere tedarik ediyor. Kişinin kendi dokuları ve kanından elde edilen hücrelerle hazırlanan bu ürünler ile çok daha etkin sonuçlar alındığını söyleyen Genesis Biyomedikal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Semih Soylu ve Genesis Biyomedikal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Kamsız özellikle Türkiye’ye yeni getirdikleri herkese uygulanabilen, saç ekimine yardımcı önemli bir tedavi yöntemi olan, kozmetik ve estetik alanında anti-aging, ortopedi alanında ise kıkırdak dokunun yenilenmesi için kullanılan Regenera Activa’yı ve estetik dışındaki branşlarda kullanılan diğer ürünleriyle günlük kullanımları da içeren geniş ürün gamlarını Klass okurları için anlattı. 

 

 

 

 

 

 

SEMİH SOYLU: “Regenera Activa, sistemi sağlıklı ve güçlü saç köklerinden özel bir hücre süspansiyonu hazırlayarak problemli saçlı deri bölgelerine bu süspansiyonun uygulanması ve buradaki hasta ve cansız saç köklerine destek olması mantığına dayanmaktadır. Tedavi genelde tek seanstır. İkinci bir seansa belki birkaç yıl sonra ihtiyaç duyulabilir.”

 

 

 

MUSA KAMSIZ: “Regenera Activa ortopedi alanında kıkırdak dokunun yenilenmesi için kullanılmaktadır. Kulak kıkırdağından lokal anestezi eşliğinde alınan kıkırdak biopsy’lerinden elde edilen kondrositler ile hasar görmüş kıkırdakların onarılması hedeflenmektedir.”

 

 

 

öncelikle Genesis Biyomedikal’i ve kuruluş amacını anlatır mısınız?

 

Semih Soylu: Genesis Biyomedikal’i sağlık sektöründeki 12 yıllık tecrübemiz ile beraber 2017 yılında kurduk. Son yıllarda gittikçe önem kazanan ameliyatsız tedavi seçenekleri ve rejeneratif olarak adlandırılan ürünleri Türkiye ve bölge ülkelere tedarik ediyoruz. Kişinin kendi dokuları ve kanından elde edilen hücrelerle hazırlanan bu ürünler ile daha etkin sonuçlar almak mümkün olabiliyor. özellikle doku yenilenmesine en çok ihtiyaç duyulan estetik ve ortopedi branşlarında Türkiye temsilciliğini yaptığımız ürünler başarılı bir şekilde doktorlar tarafından uygulanıyor.

 

 

 

“KİŞİYE öZEL CİLT BAKIM KREMİ KENDİ ALANINDA İLK OLACAK”

 

Genesis Biyomedikal’in iş birliklerinden ve ürünlerin yapılan Ar&Ge çalışmalarıyla en son gelişmelerden bahseder misiniz?

 

Musa Kamsız: Merkezi ABD Arizona’da bulunan Phoenix Scientific biyoteknoloji firması da bir Genesis Biyomedikal kuruluşudur. Phoenix Scientific, sezeryan doğumlarında toplanan placenta’lardan elde edilen Amnion sıvısı ve Amnion matriks ürünlerinin estetik ve ortopedi alanlarında kullanımları için ürünler geliştiriyor. Phoenix Scientific tarafından Ar&Ge çalışmaları yapılmakta olan, kişinin kendi kanından elde edilen büyüme faktörleriyle hazırlanacak kişiye özel cilt bakım kremi kendi alanında ilk olacak. İngilizce “Me” Türkçe “Ben” markasıyla dünya pazarına çıkmaya hazırlanan bu ürünün Türkiye’deki dağıtımı da Genesis Biyomedikal tarafından gerçekleştirilecek.  

 

 

 

ürünlerin güvenliğini kanıtlayan sertifikalardan bahsedebilir misiniz?

 

M.K: Genesis Biyomedikal olarak tedarik ettiğimiz tüm ürünler uluslararası sağlık otoriteleri (CE & FDA) tarafından onay almış, güvenliği ve etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bununla birlikte kişinin kendi (otolog) dokuları kullanıldığı için herhangi bir yan etki beklenmemektir.

 

 

 

“REGENERA ACTIVA TEKNİĞİYLE SAçLI DERİNİN YENİLENMESİNDE ‘KİŞİNİN KENDİ HüCRELERİNİN SüSPANSİYONU’ KULLANILIYOR”

 

Bize, şu an piyasadaki ürünlerinizden, Türkiye’ye en yeni getirdiğiniz ürün olan Regenera Activa’nın farklılıklarını anlatabilirmisiniz?

 

S.S: İlk olarak kasım ayında lansmanı gerçekleştirilen Regenera Activa isimli otolog fibroblast hücre süspansiyonu ürünümüzle başlamak isterim. İtalya’dan plastik cerrah Dr. Pietro Gentile ve İspanya’dan plastik cerrah Dr. Rafael Galvez’e eşlik eden Türk doktorlar ile beraber başarılı bir basın toplantısı ve lansman gerçekleştirdik. Regenera Activa tekniğiyle saçlı derinin yenilenmesinde ‘kişinin kendi (otolog) hücrelerinin süspansiyonu’ kullanılıyor. Yani Regenera Activa tedavisi, doğal yöntemlerle saçlarınıza yeniden kavuşmak için şimdi Genesis Biyomedikal farkıyla Türkiye’de.

 

 

 

Regenera Activa’nın dökülen saçlar üzerindeki etkileri nasıl oluyor?

 

S.S: Regenera Activa’nın çalışma prensibi zayıflayan saç kökünün yenilenmesi ve daha sağlıklı olması için ihtiyacı olan kök hücreleri ve destek doku hücrelerini kişinin kendi saç kökü ve deri dokusundan elde ederek saç kökü hücresinin güçlenmesine ve kendini yenilemesine kuvvetli bir destek vermektir.

 

 

 

“TEDAVİ GENELDE TEK SEANSTIR. İKİNCİ BİR SEANSA BELKİ BİRKAç YIL SONRA İHTİYAç DUYULABİLİR”

 

Peki, uygulama nasıl yapılıyor?

 

S.S: Kadında ve erkekte saç dökülmesi etkisi genelde saçlı derinin üst bölgelerinde yani alın veya tepe bölgelerinde görülmektedir. Ancak ense ve kulak arkası bölgedeki saç kökleri hemen her zaman dirençli ve sağlıklı kalmak için genetik olarak kodlanmışlardır, İşte Regenera Activa sistemi bu sağlıklı ve güçlü saç köklerinden özel bir hücre süspansiyonu hazırlayarak problemli saçlı deri bölgelerine bu süspansiyonun uygulanması ve buradaki hasta ve cansız saç köklerine destek olması mantığına dayanmaktadır. Kulak arkası bölgedeki saçlardan 3-4 adet saç kökü küçük bir lokal anestezi uygulanarak alınır. Alınan bu saç kökleri Regenera Activa sisteminde özel bir süper hücre süspansiyonuna dönüştürülerek tamamen kendi dokunuzdan özel bir saç dökülme tedavisi hazırlanır. Tedavi genelde tek seanstır. İkinci bir seansa belki birkaç yıl sonra ihtiyaç duyulabilir.

 

 

 

“HERKESE UYGULANABİLİR HATTA çOK SIK BOYA YA DA KUAFöR İŞLEMLERİNE MARUZ KALAN SAçLARA SADECE DESTEK AMACIYLA BİLE UYGULANABİLİR”

 

Regenera Activa herkese uygulanabilir mi?

 

M.K: Genelde saç dökülme nedeni bir enfeksiyona bağlı değilse ki bu çok nadir görülen bir durumdur; kadınlara ve herkese uygulanabilir hatta çok sık kozmetik uygulama, boya ya da kuaför işlemlerine maruz kalan saçlara sadece destek amacıyla bile uygulanabilir. çünkü bu uygulamalar özellikle saç kökünün dolaşımını bozarak cansızlaşmasına, parlaklığını kaybetmesine yol açar.

 

 

 

“SAç EKİMİNE ALTERNATİF DEĞİL YARDIMCI öNEMLİ BİR YöNTEMDİR”

 

Regenera Activa saç ekimine alternatif midir?

 

S.S: Regenera Activa kesinlikle saç ekimine alternatif değil tam tersi yardımcı önemli bir yöntemdir. özellikle genç yaşta saç kaybı yaşayan erkek hastalar saç ekimi için 25-27 yaşına kadar beklemek durumundadırlar; bu dönemde Regenera Activa gibi önemli bir tedavi yöntemi ile dökülmenin yavaşlatılması ve azaltılması çok önemlidir. Ayrıca saç ekimi uygulaması sırasında alınan binlerce saç kökünden sadece 3-4 tanesi kullanılarak hazırlanan Regenera Activa tedavisi hem hızla iyileşme hem de ekilen saçların hızlı ve güçlü çıkması için çok önemli bir destektir. Bu nedenle saç ekimlerinde Regenera Activa yönteminin beraberce kullanılması önerilmektedir.

 

 

 

“KOZMETİK VE ESTETİK ALANINDA ANTİ-AGİNG, ORTOPEDİ ALANINDA KIKIRDAK DOKUNUN YENİLENMESİ İçİN KULLANILMAKTADIR”

 

Regenera Activa’nın saç tedavileri dışında kullanım alanları var mıdır?

 

M.K: Kozmetik ve estetik alanında kırışıklıkların azaltılması yani Anti-Aging anlamında sıkça kullanılmaktadır. Hazırlık ve uygulamanın toplam 30-40 dakika sürmesi, tek seanslık tedavi olması, kullanım pratiği açışından büyük avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda Regenera Activa ortopedi alanında kıkırdak dokunun yenilenmesi için kullanılmaktadır. Kulak kıkırdağından lokal anestezi eşliğinde alınan kıkırdak biopsy’lerinden elde edilen kondrositler ile hasar görmüş kıkırdakların onarılması hedeflenmektedir. Elde edilen kondrosit süspansiyonu ortopedi doktoru tarafından enjekte edilir.

 

 

 

Estetik dışındaki branşlarda kullanılan diğer ürünlerinizden de bahseder misiniz?

 

S.S: PRP (Platalet Rich Plasma) Türkçesiyle trombositten zengin plasma sistemlerinden farklı olarak kişinin kendi kanından anti-inflamatuar sitokinleri ve büyüme faktörlerini elde ettiğimiz Sanakin isimli ürünümüz ortopedi ve fizik tedavi doktorları tarafından başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. PRP sistemlerinden farklı olarak kişinin kanı, içerisinde özel kaplamalı medikal cam parçaları olan kite alınıyor ve 3 saat boyunca 37 santigrat derecede inkübatöre yerleştiriliyor. Bu 3 saat boyunca kanın içerisinde bulunan anti-inflamatuar sitokinler ve büyüme faktörleri 5-6 kata kadar arttırılıyor. Daha sonrasında santifürüj işlemi gerçekleştirilerek tüm hücresel komponentlerden ayrıştırılıyor ve hastanın kendi kanından hazırlanmış 100% otolog bir serum elde ediliyor. özellikle eklem ağrısı şikâyeti ile kliniğe başvuran hastalarda üç enjeksiyon sonrasında ciddi bir iyileşme gözlemleniyor.

 

 

 

Bir de günlük ev kullanımı ürünleriniz var. Onları da anlatır mısınız?

 

M.K: ürün grubumuza eklediğimiz bir diğer ürün AQ Skin Solutions. Merkezi California/ABD’de bulunan AQ Skin Solutions büyüme faktörlerini cilt bakım alanına taşıyan ilk firma. Bu konuda dünyanın ilk FDA onaylı ve patentli firması olduğu için ürün portföyümüzde olmasından son derece mutluyuz. AQ Skin Solutins, 60’dan fazla ülkede kullanılan, Londra, Tokyo ve Dubai’de ofisleri bulunan global bir firma. Aynı zamanda Women Cancer Society, Wound Care 4 Heroes, Education for Children, Safe a Pet gibi yardım kuruluşları üyesi ve birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif yer alıyor. ürünlerin hiçbirinde paraben, sülfat, phthalate içermemesi ve hayvan deneyleri yapmaması AQ Skin Solutions’ın cilt bakımı ürünler konusunda bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Günlük kullanım uygulanan Fibroblast Büyüme’ faktörü içerekli Active Serum yüz bölgesindeki kırışıklık ve çizgilerin azaltılmasına yardımcı oluyor, cilt dokusunun görünüşünü iyileştiriyor, güneş ve yaş kaynaklı lekeleri azaltarak çok daha iyi bir görünüm sağlıyor. Göz çevresinde kullanılan Eye Serum ve kaş/kirpik için özel üretilmiş LASH serumu ile AQ Skin Solutions’ın birçok kadının ve erkeğin günlük cilt bakım ürünü olacağını düşünüyoruz.