güvenlik kamera sistemleri güvenlik kamerası paket kamera güvenlik kamera seti
  • Dağıtım Listesi
  • Kapaklar
  • Abonelik Formu
  • Künye
  • İletişim

Anne ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri Toplumun Her Kesiminde Erişilebilir Olmalıdır

RÖPORTAJ
1.5.2019 00:00:00

Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe Üzel, bu proje kapsamında derneğin kuruluş hikayesini, projenin hedeflerini ve yol haritasını Klass’a anlattı.

Anadolu Ebeler Derneği, annelerin ve bebeklerin yaşadıkları her önemli ve değerli anda yanlarında olmaya devam ediyor. Anne ve bebek sağlığını gözeterek birbirinden başarılı çalışmalara imza atan Anadolu Ebeler Derneği, “Anne Dönüşür, Dünya Değişir” mottosuyla hizmet veren Mothers’Land’in fikir anası olduğu “Ana Karnından Ana Kucağına” söyleşisinde, annelerin güvenerek kullandığı bebek bakım markası Mustela®’nın koşulsuz desteğiyle, Mardinli annelerle bir araya geldi.

Nesibe Hanım, Anadolu Ebeler Derneği’nden bahseder misiniz? Ne zaman kuruldu? Faaliyet alanları nelerdir?

Anadolu Ebeler Derneği, temelde toplum yararına sunulmak üzere ebelik mesleğinin yüksek bilgi ve beceri ile yeterli donanımı sağlanmış iş ortamlarında, gerekli ve güncel yasal düzenlemeler eşliğinde yürütülebilmesine imkân sağlamak için kurulmuş bir dernektir.

Derneğimiz henüz 2018 yılı 5 Mayıs Uluslararası Ebeler Gününde “Hayata Bir Ebe ile Başla” çağrısı ile kuruluş lansmanını yaparak resmi Dernek statüsüne kavuşmuştur. Ancak Dernek kurucu üyeleri anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde yaklaşık 20-30 yıl ebe ve ebelik akademisyeni olarak hizmet vermiş meslek profesyonellerinden oluşmaktadır. Bu anlamda bizler gerek mesleki yaşamda, gerekse akademik, özel ve sosyal alanda edindiğimiz tüm bilgi ve deneyimlerimizi ülkemiz anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi yolunda faaliyet göstermek üzere bir araya gelmiş kararlı ve gönüllü EBE meslektaşlarız.

Amacımız ülkemizde yaşayan üreme çağındaki kadın nüfusu ile yenidoğan ve çocuk nüfusunun sağlık ve bakım ihtiyaçlarını dikkate alarak gerek sağlık bilgi düzeyinde gerekse tüketim düzeyinde olumlu sağlık davranışlarının kazandırılması yönünde kamuoyunu bilgilendirmek, toplum farkındalığını arttırmaktır. Bu doğrultuda faaliyet alanlarımız çözüm gerektiren sağlık sorunlarına; bedensel-ruhsal-sosyal, hastalık ve sakatlıklara ilişkin öncelikli konularda birey, aile, toplum ve sağlık personelini desteklemek üzere çeşitli bilimsel ve sosyal projeler üretmek ve desteklemektir. Tüm bu amaçlar uğruna yol alan Ulusal ve Uluslararası taraflar bizim paydaşımızdır.

 

“Ana Karnından Ana Kucağına” projesinin temelleri nasıl atıldı?

Proje öncelikle Expanscience Türkiye’nin 2018 Kasım ayında kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında düzenlemiş olduğu paydaş toplantısı ile tarafların farklı görüşlerini, gündemdeki konularını ve yapıcı fikirlerini toplumsal ve çevresel kaygıları dikkate alarak değerlendirmesi ile başlamıştır. Anadolu Ebeler Derneğini temsilen katılmış olduğum bu paydaş toplantısında bizde anne ve çocuk sağlığında mevcut durum tespitlerimizi paylaştık. Buradan hareketle benzer kaygıları taşıyan, bu anlamda faaliyet göstermek isteyen özellikle “Anne Dönüşür, Dünya Değişir” mottosuyla hizmet veren Mothers’Land’in “Ana Karnından Ana Kucağına” anne söyleşileri fikrinin paylaşıldığı başka bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ebelik mesleğinin etkin uygulandığı gelişmiş ülkelerde anne ve bebek sağlığı çıktılarının bizim ülkemizde de uygulanabilir olması için toplum ve ebelerin desteklenmesi amacıyla bu temelde sunulan fikir geliştirilerek Anadolu Ebeler Derneği’nin sahipliğinde projemiz bugünkü halini almıştır.

En başta projenin oluşturulmasında potansiyel barındıran tarafları karşılaştırması ve projenin gerçekleştirilmesinde Mustela® her türlü koşulsuz desteğini sunmuştur.  Diğer taraftan projenin fikir anası Mothers’Land de ALLE Sağlık’tan Jinekolog Dr. Serkan Aydoğdu, İstanbul Amerikan Hastanesi’nden Uzm. Psikolog Semiha Afyonlu’nun anneler ile söyleşi programında uzman konuşmacı olarak yer almasında destek olmuşlardır.  Ancak yine de bu projenin hayat bulmasında en önemli destek Mardin İl Sağlık Müdürü Sayın Uzm. Dr. Saffet Yavuz’dan gelmiştir. Özellikle toplum yararına geliştirilen bu projede kendileri projenin ev sahipliğini üstlenerek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde primer olarak yine ebe olan meslektaşımız Sayın Gülistan Altun Aydoğan’ı görevlendirerek buraya katılım sağlayacak ebelerin belirlenmesi, Mardin halkına duyurulması, Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi Konferans Salonunun tahsisi çok kıymetli bir hizmettir. Bu anlamda tüm destekçilerimize minnetle teşekkür borçluyuz. 

 

“Ana Karnından Ana Kucağına” projesiyle vermek istediğiniz sosyal mesaj ve oluşturmak istediğiniz farkındalık bilinci nedir?  

En temel mesajımız anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesiminde erişilebilir olduğudur. Ancak bunu sağlamak için sağlık bakımı konusunda konu uzmanlarından, doğru kaynaklardan bilgi edinmeleri ve bunların kimler olduğunu bilmeleri gerektiğidir. İnsan hayatında gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemleri gibi normal olan fizyolojik süreçlerin yegane sağlık danışmanı olarak ebelerin olumlu sağlık davranışlarının kazandırılmasında ne kadar önemli olduğunun yeniden farkında olarak bunun gelecek nesiller üzerindeki etkisinin bilincinde olmalarını hedefliyoruz.

Devamı ve daha fazlası Klass Magazin Mayıs sayısında..

  • KLASS Mayis e-dergi
  • Work Ajans